Δημιουργήστε ετικέτες, εξώφυλλα και φυλλάδια με ευκολία

Πλήρης Έκδοση

Αρχική: 19,99 CA$
Στιγμιότυπα


  • Ashampoo Cover Studio 2017
  • Cover Studio example project
  • Mosaik cover example
  • Mainscreen
  • Boxshot

Πλήρης Έκδοση

Αρχική: 19,99 CA$
 
Λήψη & χρήση δωρεάν

Πολλαπλές άδειες

 

Απαιτήσεις συστήματος:

Windows 10
Windows 8
Windows 7