Δεν υπάρχουν άδειες θέσεις μέχρι τώρα.

Πληροφορίες Εταιρίας

Πληροφορίες Εταιρίας Η βασική ιδέα - πώληση λογισμικού μόνο μέσω του Internet - Ακούγεται απλό σήμερα, αλλά το 1999 αυτό ήταν επαναστατικό.
Με πολύ μικρό προσωπικό, μία μισθωμένη γραμμή ταχύτητας 64kbit (ISDN) και ένα μικρό γραφείο, ο Rolf Hilchner, ξεκίνησε την υλοποίηση αυτής της ιδέας. Στο εξής, τολογισμικό το οποίο αναπτύχθηκε in-house, έχει πωληθεί μέσω του Διαδικτύου και σε εξειδικευμένα καταστήματα. Αυτός ο στρατηγικός προσανατολισμός απέδωσε καλά.
Διαβάστε ολόκληρο το πορτρέτο της εταιρείας εδώ