Ashampoo® Backup 2021

Ashampoo®  Backup 2021

Så här ett-klickar du för att säkerhetskopiera dina filer!

Windows 11
Windows 10
299 kr
Endast 159,49 kr
Nedladdningsversion
Köp nu Uppgradera nu Fri nedladdning
Vad kan jag säkerhetskopiera till?
Lokala hårddiskar
Flyttbara lagringsenheter
Nätverksanslutna lagringsenheter (NAS)
Vad kan jag säkerhetskopiera?
Partitioner och hårddiskar
Säkerhetskopiering och återställning av hela Windowssystemet
Hur skapas säkerhetskopior?
Skivavbilder (säkerhetskopior för att återställa ditt Windows-system)
Komplett (fullständig säkerhetskopiering av systemet med enkel dataåterställning)
Inkrementella (50% mindre säkerhetskopior genom Infinite Reverse Incremental Backup technology)
Versionshantering (säkerhetskopiera hela filhistorier automatiskt)
Proactive (säkerhetskopieringsprocessen pausas automatiskt vid hög CPU belastning
Automatisk synkronisering (bakgrundstjänst)
Funktioner och fördelar
Adaptiv vilolägeskontroll under säkerhetskopiering
Självförklarande hantering (ingen teknisk kunskap krävs)
Programguider
Schemaläggare
Virtuell enhetsfunktion (direkt filåtkomst till säkerhetskopior)
Dataintegritetskontroller (förhindrar felaktiga säkerhetskopior)
Felrapportering
Skapa säkerhetskopior av hårddiskar > 2 TB
Utökad tidsschemaläggare
299 kr
Endast 159,49 kr
Nedladdningsversion
Köp nu Uppgradera nu Fri nedladdning
Ashampoo® Backup 2021

Om Ashampoo

Användare
20+ miljoner
Nedladdningar
500.000+ per månad
Över hela världen
I över 160 länder
Erfarenhet
Över 22 år