Ashampoo® Backup 2020

Så här ett-klickar du för att säkerhetskopiera dina filer!

29,99 €
Endast 16 €
Nedladdningsversion
Köp nu
Vad kan jag säkerhetskopiera till?
Lokala hårddiskar
Flyttbara lagringsenheter
Nätverksanslutna lagringsenheter (NAS)
Någon molnlagring som stödjer WebDAV
-
Vad kan jag säkerhetskopiera?
Partitioner och hårddiskar
Säkerhetskopiering och återställning av hela Windowssystemet
Windows Mail, kalender och kontakter (Appar)
-
Smarta regler för Microsoft Outlook
-
Hur skapas säkerhetskopior?
Skivavbilder (säkerhetskopior för att återställa ditt Windows-system)
Komplett (fullständig säkerhetskopiering av systemet med enkel dataåterställning)
Inkrementella (50% mindre säkerhetskopior genom Infinite Reverse Incremental Backup technology)
Versionshantering (säkerhetskopiera hela filhistorier automatiskt)
Proactive (säkerhetskopieringsprocessen pausas automatiskt vid hög CPU belastning
Automatisk synkronisering (bakgrundstjänst)
Andra funktioner:
Adaptiv vilolägeskontroll under säkerhetskopiering
Självförklarande hantering (ingen teknisk kunskap krävs)
Programguider
Schemaläggare
Virtuell enhetsfunktion (direkt filåtkomst till säkerhetskopior)
Dataintegritetskontroller (förhindrar felaktiga säkerhetskopior)
Felrapportering
Skapa säkerhetskopior av hårddiskar > 2 TB
Utökad tidsschemaläggare

Tillbaka till början

29,99 €
Endast 16 €
Nedladdningsversion
 
Köp nu Fri nedladdning

Multipla licenser

 

Systemkrav:

Windows 10
Windows 8
Windows 7

 

Ashampoo

Användare
20+ miljoner
Nedladdningar
500.000+ per månad
Över hela världen
I över 160 länder
Erfarenhet
Över 19 år
Windows och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen.