Ashampoo® Music Studio 2018
Ashampoo® Music Studio 2018

Bränn och ripppa musik med lätthet

Full version

Original: 19,99 £

Kraftfull applikation för att bränna, organisera och redigera musik

Ashampoo Music Studio 2018 är en beprövad och mångsidig applikation för att redigera och bränna ljudfiler. Ljudskivor rippas snabbt och saknas spårinformation fylls den i automatiskt baserat på en omfattande online-databas. Filer kan brännas eller konverteras till olika ljudformat. Den integrerade ljudredigeraren gör det möjligt för användare att ändra eller ta bort enskilda passager och dela upp spår i enskilda delar. Att organisera musiksamlingar är en annan styrka i programmet. Metadata kan ändras, volymen ändras och filer byter namn baserat på anpassningsbara namnsystem. Sångar kan enkelt mixas och ljudspår extraheras från befintliga videor, t.ex. för att skapa ringsignaler. Den inbyggda omslagsredigeraren gör det enkelt att designa omslag och inlägg med flera integrerade mallar från enkla mönster till mosaiklayouter. Huvudmenyn och programstrukturen har blivit helt omformad för snabbare resultat. Individuella segment kan nu flyttas för enkel omplacering. Stöd för APE har också lagts till.

  • Bränna ljud-CD-skivor
  • Rippa ljud-CD-skivor
  • Konvertera ljudfiler till olika format
  • Redigera och automatiskt komplettera metadata
  • Redigera och normalisera ljudfiler
  • Blanda spår med in- och urtoning
  • Extrahera ljud från videoklipp


Full version

Original: 19,99 £
 
Ladda ner

Multipla licenser

 

Systemkrav:

Windows 10
Windows 8
Windows 7

Licensöverenskommelse för slutanvändare
Windows och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen.

Music Studio 2018