Ashampoo® Backup Business 11

Professionell säkerhet för ditt företags uppgifter

Vad kan jag säkerhetskopiera till?
Lokala hårddiskar
Flyttbara lagringsenheter
OneDrive
1&1 Cloud
Dropbox
Google Drive
Strato HiDrive (Webdav)
Deutsche Telekom Mediencenter
Lagringsutrymme på Internet
Nätverksanslutna lagringsenheter (NAS)
Någon molnlagring som stödjer WebDAV
Vad kan jag säkerhetskopiera?
Partitioner och hårddiskar
Säkerhetskopiering och återställning av hela Windowssystemet
Filer och mappar
Nätverksdiskar
Windows Mail, kalender och kontakter (Appar)
Smarta regler för Microsoft Outlook
Smarta regler för Mozilla Thunderbird
Smarta regler för Google Chrome
Smarta regler för Microsoft Edge
Smarta regler för Internet Explorer
Smarta regler för Firefox
Hur skapas säkerhetskopior?
Skivavbilder (säkerhetskopior för att återställa ditt Windows-system)
1:1 filkopier med jämförelse och kontroll
Komplett (fullständig säkerhetskopiering av systemet med enkel dataåterställning)
Inkrementella (50% mindre säkerhetskopior genom Infinite Reverse Incremental Backup technology)
Baserat på filtyper (säkerhetskopieringsanpassade filtyper, t ex bilder, video, dokument)
Versionshantering (säkerhetskopiera hela filhistorier automatiskt)
Proactive (säkerhetskopieringsprocessen pausas automatiskt vid hög CPU belastning
Automatisk synkronisering (bakgrundstjänst)
Andra funktioner:
Nya och självförklarande användargränssnitt
Windowsbaserat räddningssystem
Adaptiv vilolägeskontroll under säkerhetskopiering
Självförklarande hantering (ingen teknisk kunskap krävs)
Detaljerade e-postrapporter
Kryptering (256-bitars AES)
Komprimering (7Zip/LZMA)
Lösenordsskyddad
Programguider
Schemaläggare
Virtuell enhetsfunktion (direkt filåtkomst till säkerhetskopior)
Dataintegritetskontroller (förhindrar felaktiga säkerhetskopior)
Felrapportering
Skapa säkerhetskopior av hårddiskar > 2 TB
Utökad tidsschemaläggare

Tillbaka till början

Windows och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen.