Ashampoo® Backup Pro 10

När saker går fel - vrid tillbaka tiden!

59,99 NZ$
Endast 23,99 NZ$
Köp nu
Vad kan jag säkerhetskopiera till?
Lokala hårddiskar
-
Flyttbara lagringsenheter
-
OneDrive Business / Office 365, Owncloud och Nextcloud support
-
OneDrive
-
1&1 Cloud
-
Dropbox
-
Google Drive
Strato HiDrive (Webdav)
Deutsche Telekom Mediencenter
Lagringsutrymme på Internet
Nätverksanslutna lagringsenheter (NAS)
Någon molnlagring som stödjer WebDAV
-
Vad kan jag säkerhetskopiera?
Partitioner och hårddiskar
-
Säkerhetskopiering och återställning av hela Windowssystemet
-
Filer och mappar
Nätverksdiskar
Windows Mail, kalender och kontakter (Appar)
Smarta regler för Microsoft Outlook
Smarta regler för Mozilla Thunderbird
Smarta regler för Google Chrome
Smarta regler för Microsoft Edge
Smarta regler för Internet Explorer
Smarta regler för Firefox
Hur skapas säkerhetskopior?
Skivavbilder (säkerhetskopior för att återställa ditt Windows-system)
-
1:1 filkopier med jämförelse och kontroll
Komplett (fullständig säkerhetskopiering av systemet med enkel dataåterställning)
Inkrementella (50% mindre säkerhetskopior genom Infinite Reverse Incremental Backup technology)
Baserat på filtyper (säkerhetskopieringsanpassade filtyper, t ex bilder, video, dokument)
Versionshantering (säkerhetskopiera hela filhistorier automatiskt)
Proactive (säkerhetskopieringsprocessen pausas automatiskt vid hög CPU belastning
Automatisk synkronisering (bakgrundstjänst)
Andra funktioner:
Adaptiv vilolägeskontroll under säkerhetskopiering
-
Självförklarande hantering (ingen teknisk kunskap krävs)
-
Detaljerade e-postrapporter
Kryptering (256-bitars AES)
Komprimering (7Zip/LZMA)
Lösenordsskyddad
Programguider
Schemaläggare
Virtuell enhetsfunktion (direkt filåtkomst till säkerhetskopior)
Dataintegritetskontroller (förhindrar felaktiga säkerhetskopior)
Felrapportering
Skapa säkerhetskopior av hårddiskar > 2 TB
Utökad tidsschemaläggare59,99 NZ$
Endast 23,99 NZ$
 
Köp nu Fri nedladdning

Multipla licenser

 

Systemkrav:

Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7

 

Ashampoo

Användare
20+ miljoner
Nedladdningar
500.000+ per månad
Över hela världen
I över 160 länder
Erfarenhet
Över 20 år
Ashampoo® Backup Pro 10
Full version
Windows och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen.