Ashampoo® Backup 2018

Säkerhetskopiera och återställ hela skivpartitioner med lätthet

29,99 $
Endast 16 $
Nedladdningsversion
Köp nu
Vad kan jag säkerhetskopiera till?
Lokala hårddiskar
Flyttbara lagringsenheter
Nätverksanslutna lagringsenheter (NAS)
Någon molnlagring som stödjer WebDAV
Vad kan jag säkerhetskopiera?
Partitioner och hårddiskar
Säkerhetskopiering och återställning av hela Windowssystemet
Windows Mail, kalender och kontakter (Appar)
-
Smarta regler för Microsoft Outlook
-
Smarta regler för Mozilla Thunderbird
-
Smarta regler för Google Chrome
-
Smarta regler för Microsoft Edge
-
Smarta regler för Internet Explorer
-
Smarta regler för Firefox
-
Hur skapas säkerhetskopior?
Skivavbilder (säkerhetskopior för att återställa ditt Windows-system)
Komplett (fullständig säkerhetskopiering av systemet med enkel dataåterställning)
Inkrementella (50% mindre säkerhetskopior genom Infinite Reverse Incremental Backup technology)
Versionshantering (säkerhetskopiera hela filhistorier automatiskt)
Proactive (säkerhetskopieringsprocessen pausas automatiskt vid hög CPU belastning
Automatisk synkronisering (bakgrundstjänst)
Andra funktioner:
Windowsbaserat räddningssystem
Adaptiv vilolägeskontroll under säkerhetskopiering
Självförklarande hantering (ingen teknisk kunskap krävs)
Programguider
Schemaläggare
Virtuell enhetsfunktion (direkt filåtkomst till säkerhetskopior)
Dataintegritetskontroller (förhindrar felaktiga säkerhetskopior)
Felrapportering
Skapa säkerhetskopior av hårddiskar > 2 TB
Utökad tidsschemaläggare

Tillbaka till början

29,99 $
Endast 16 $
Nedladdningsversion
 
Köp nu Fri nedladdning

Multipla licenser

 

Systemkrav:

Windows 10
Windows 8
Windows 7

Windows och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen.