Ashampoo® Backup Rescue Disc

Ashampoo®  Backup Rescue Disc

Windows 10
Windows 8
Windows 7

Bruk av gjenopprettingssystemet

Vi tilbyr en nedlastbar veiledning til hvordan du bruker gjenopprettingssystemet. Det er i PDF-format, slik at du enkelt kan lese den på datamaskinen, eller skrive den ut for senere bruk.

Veiledning for gjenopprettingssystemet

(For å laste ned filen, høyreklikk på lenken og velg "Lagre lenke som" eller "Lagre mål som" fra menyen.)

 1. Hvis du bruker en CD eller DVD: Sett platen inn i diskstasjonen.

  VIKTIG: Hvis du bruker en ekstern stasjon med en egen strømforsyning, så se til at du kobler til denne strømforsyningen, selv om det vanligvis fungerer uten! Enkelte datamaskiner vil ikke kunne starte fra stasjonen hvis den ikke er tilkoblet ekstra strøm. Merk at dette bare er viktig hvis den eksterne stasjonen faktisk krever en egen strømforsyning – ellers er det ikke nødvendig.

  Hvis du bruker en USB-minnepinne: Plugg pinnen direkte inn i datamaskinen din. Ikke bruk en USB-hub, da enkelte datamaskiner ikke kan starte fra minnepinner som er koblet til på denne måten.

 2. Start maskinen din på nytt.

  VIKTIG: Hvis du bruker Windows 8 eller senere, så se til at du velger "Start på nytt" for å starte datamaskinen på nytt. IKKE velg "Avslutt" hvis du kjører Windows 8. Det hindrer datamaskinen i å starte andre oppstartsmedier.

 3. Gjenopprettingssystemet skal nå starte. Etter noen sekunder vil du se en enkel oppstartsmeny med merket "Rescue System". Hvis du ser denne menyen, kan du gå videre til neste steg.

  Hvis ditt vanlige Windows-system prøver å starte, eller hvis du får en melding om "manglende operativsystem", så må datamaskinen din først bli fortalt at den skal prøve å starte fra CD/DVD eller USB (avhengig av hvilket gjenopprettingsmedium du bruker). Dette er spesifisert i datamaskinen sine BIOS / UEFI innstillinger. Dessverre er tilgangen til disse innstillingene litt ulik for hver datamaskin. Men på de fleste datamaskiner må du utføre følgende steg:

  • Merk at du BARE trenger å utføre disse tilleggsstegene hvis gjenopprettingssystemet ikke starter! Hvis det starter hopper du over disse stegene, og fortsett med prosessen under.

  • VIKTIG: Å endre BIOS / UEFI innstillingene er en ganske teknisk og risikabel prosess. Hvis du gjør en feil så kan resultatet være at datamaskinen ikke vil starte mer! Hvis du er i tvil om du er i stand til å gjøre de rette endringene, råder vi deg til å spørre en ekspert om hjelp!

  • Først må du åpne BIOS / UEFI innstillingene. Vanligvis gjøres dette ved å trykke en bestemt tast raskt flere ganger idet datamaskinen starter opp. For de fleste datamaskiner vil det være en av følgende taster: F2, F1, DEL, ESC eller F10 . Du kan prøve å trykke en av disse raskt flere ganger rett etter at du har startet datamaskinen din på nytt. Hvis dette ikke fører til at innstillingene kommer opp, så start datamaskinen på nytt og prøv den neste tasten.

  • Når du er i innstillingene, må du navigere til skjermen som inneholder innstillingene for oppstart. Der skal det være instruksjoner om vis hvordan du navigerer mellom de ulike skjermbildene. (F.eks. med markørtastene, TAB, F-taster eller lignende)

  • Deretter må du se etter en innstilling som indikerer "Boot order", "Startup order" eller lignende. Dette vil være en liste som definerer i hvilken rekkefølge datamaskinen prøver å starte opp fra de tilkoblede lagringsenhetene. Du må endre denne rekkefølgen slik at stasjonen med gjenopprettingssystemet (CD/DVD eller USB, avhengig av hvilket medium du bruker) starter først. USB-minnepinner blir iblant kalt "USB HDD", CD-stasjoner har noen ganger ordet «Optisk» i navnene sine.

  • VIKTIG: Vær forsiktig når du endrer dette. Ikke fjern oppføringer fra denne listen. Bare endre rekkefølgen.

  • Når du har gjort disse endringene må du lagre innstillingene og starte datamaskinen på nytt. Se etter instruksjoner på skjermen for hvordan dette gjøres. Det finnes vanligvis et valg kalt "Exit" eller "Quit" som lar deg lagre og deretter gå ut av innstillingene.

  • Hvis innstillingene er korrekte så vil gjenopprettingssystemet starte og startmenyen vises (som beskrevet over).

 4. Startmenyen til gjenopprettingssystemet vises bare i noen sekunder. Den lar deg velge hvordan gjenopprettingssystemet skal startes; i vanlig modus eller i "Sikker modus". Når du starter gjenopprettingen for første gang og ikke møter på problemer (se nedenfor), bør du velge vanlig modus. Hvis du ikke foretar et valg innen noen sekunder vil gjenopprettingssystemet automatisk starte i vanlig modus.

 5. Gjenopprettingssystemet vil nå lastes inn. Merk at dette kan ta opptil 15 minutter – vennligst vær tålmodig! Hvis gjenopprettingssystemet ikke lastes riktig inn, eller du opplever en langvarig grafisk forvrenging, bør du starte datamaskinen på nytt og velge "Sikker modus" fra systemet sin startmeny. I "Sikker modus" kan gjenopprettingen ta litt lenger tid fordi det benyttes færre maskinvaredrivere, men ellers fungerer alt på samme måte.

 6. Når gjenopprettingssystemet er lastet inn vil det vise en skjerm med tilgjengelige språkvalg. Velg det språket som du foretrekker der.

 7. Hvis datamaskinen din har et trådløst nettverksadapter, så vil systemet spørre etter innstillingene som gir tilgang til det lokale nettverket. Du kan vanligvis hoppe over dette steget med mindre du trenger internett- eller nettverkstilgang for å gjenopprette sikkerhetsskopien din. Du trenger f.eks. dette når sikkerhetskopien din er lagret i skyen.

 8. Deretter spør systemet hvor i verden du befinner deg. Dette er nødvendig for at tidssone og klokkeslett skal vises korrekt.

 9. På den neste skjermen blir du bedt om å velge hvilken type tastatur du bruker. På venstre side kan du velge tastaturspråket (vanligvis det samme som ditt eget språk), og på høyre side kan du velge typen tastatur du har. Hvis du ikke vet hva du skal velge på høyre side, kan du vanligvis bare la standardvalget stå.

 10. Den generelle konfigureringsprosessen er nå ferdig, og systemet vil fullføre oppstartsprosessen. Dette kan igjen ta flere minutter å fullføre.

 11. Systemet vil automatisk starte selve gjenopprettingsprogrammet. Dette er nesten identisk med gjenopprettingsfunksjonaliteten som du finner i nyere versjoner av Windows.

Hvordan gjenopprette sikkerhetskopien i gjenopprettingsprogrammet

 1. Velg lagringstype

  Her velger du formatet på sikkerhetskopien som er lagret.

 2. Velg stasjonen som inneholder sikkerhetskopien

  Hvis du valgte alternativet for å gjenopprette en sikkerhetskopi fra en lokal stasjon eller nettverkstasjon, så er neste steg å velge hvilken stasjon sikkerhetskopien din er lagret på.

  VIKTIG: Nederst på siden kan du også velge navnet på mappen som inneholder sikkerhetskopiene dine. Hvis sikkerhetskopiene er lagret i en annen mappe enn den som vises her, så må du oppgi den riktige mappen. Ellers vil ikke sikkerhetskopien din bli funnet.

 3. Tillat tilgang

  Hvis du valgte en skyleverandør eller en nettverkstasjon må du godkjenne at programvaren får tilgang til lagringsplassen. I mange tilfeller vil du ganske enkelt bli bedt om å oppgi brukernavnet og passordet til den aktuelle lagringsleverandøren. I noen tilfeller blir en "Authorize"-knapp vist i steden. Denne knappen sender deg til leverandørens nettside, hvor du vil bli bedt om å bekrefte at programvaren får tilgang til lagringsområdet.

 4. Velg sikkerhetskopi

  På denne skjermen viser programvaren deg en liste med alle sikkerhetskopiene som ble funnet på den valgte lagringsenheten (i den valgte mappen). Her må du ganske enkelt velge hvilken du vil gjenopprette.

  Hvis sikkerhetskopien du ser etter ikke vises her, så ser programvaren mest trolig i feil mappe på den valgte stasjonen. I så fall bør du klikke "Tilbake" til du kommer til skjermen med stasjonsvalg. Her kan du også velge hvilken mappe programvaren skal søke i.

 5. Skriv inn krypteringspassord

  Hvis sikkerhetskopien er beskyttet av et passord vil du bli bedt om å skrive inn dette. Dette er i så fall det passordet du valgte da du opprettet planen for denne sikkerhetskopieringen. Hvis sikkerhetskopien ikke er passordbeskyttet, vil dette steget automatisk hoppes over.

 6. De følgende stegene avhenger av hva slags sikkerhetskopi du har valgt.

  Hvis du har valgt en filbasert sikkerhetskopi kan du følge disse stegene:

  • Velg hvilke filer og mapper som skal gjenopprettes.

   Plasser en avkryssing ved siden av filene og mappene du vil skal gjenopprettes. Plasserer du et kryss ved siden av en mappe, vil denne mappen og alt dens innhold bli valgt.

   Dobbeltklikk på en mappe for å åpne den og bla gjennom innholdet.

   Hvis du ser et lite avkryssingsmerke ved siden av en mappe, betyr det at kun deler av denne mappens innhold er valgt.

   Du kan krysse av eller ta bort kryss for flere oppføringer samtidig ved å velge flere oppføringer i listen, og så klikke på avkryssingsboksen til en av dem.

   Du kan også gå tilbake i tid og få tilgang til eldre versjoner av sikkerhetskopierte filer. Du gjør dette ved ganske enkelt å velge den tilsvarende datoen, og programmet vil vise statusen til sikkerhetskopien ved slutten av denne dagen. Hvor langt tilbake du kan gå avhenger hovedsakelig av innstillingene som er gjort i planen for den aktuelle sikkerhetskopieringen. Denne angir blant annet hvor lenge gamle filversjoner skal beholdes.

  • Velg mappen hvor gjenopprettede filer og mapper skal lagres.

   For å hindre en utilsiktet overskriving av viktige systemfiler kan du bare gjenopprette filer til en tom mappe.

  • Den neste skjermen lar deg velge hvordan tilgangstillatelsene til de gjenopprettede filene og mappene skal settes. Alternativene er å enten bruke standardtillatelser (anbefalt), eller å gjenopprette de originale tillatelsene som filene og mappene hadde da sikkerhetskopien ble opprettet. Det siste alternativet er kun beregnet for eksperter, og vanlige brukere bør la boksen "Bruk standard tilgangstillatelser" være avkrysset.

   Hvis du ikke krysser av i boksen for "Bruk standard tilgangstillatelser", må du være klar over følgende: Hvis de sikkerhetskopierte filene opprinnelig var lagret på en annen datamaskin, eller operativsystemet senere har blitt installert på nytt, så kan gjenopprettingen av de originale tilgangstillatelsene medføre at du ikke får tilgang til de gjenopprettede filene uten et par tekniske triks.

  • Når du velger "Neste" vises en oversikt over innstillingene du har gjort

  • Når du klikker "Neste" igjen vil gjenopprettingsprosessen starte. En fremdriftsskjerm vil vises til gjenopprettingsprosessen er ferdig.

 7. Hvis du har valgt ee bilde-basert sikkerhetskopi (en sikkerhetskopi av en komplett harddisk eller partisjon), må du velge hva slags data du ønsker å gjenopprette:

  Bla gjennom sikkerhetskopiene for å gjenopprette enkeltfiler eller mapper

  Dette alternativet er IKKE tilgjengelig i gjenopprettingssystemet. Det vises bare i Windows sin eget program for sikkerhetskopiering.

  Denne funksjonen lar deg opprette en virtuell stasjon fra dataene i en av sikkerhetskopiene. Velg ganske enkelt stasjonen som skal gjenopprettes, og datoen til sikkerhetskopien, og klikk på «Åpne». Et nytt vindu blir åpnet i Windows utforsker, som vil viser innholdet i den aktuelle sikkerhetskopien. Du kan bla gjennom den virtuelle stasjonen som om det var en vanlig harddisk. Du kan til og med åpne eller kopiere filer direkte fra den.

  Overskriv innholdet i en enkelt stasjon, men ikke en hel harddisk ("uten boot-informasjon")

  Dette alternativet er beregnet for tilfeller der du ønsker å overskrive innholdet på en harddiskpartisjon (f.eks. stasjonen "D:"). Hvis det finnes andre partisjoner (stasjoner) på den samme harddisken, blir de stående urørt.

  VIKTIG: Du kan bare bruke denne funksjonen til å overskrive eksisterende partisjoner. Du kan ikke gjenopprette til en blank harddisk som ikke har noen partisjoner. Bruk valget for å gjenopprette en komplett harddisk ("med boot informasjon") for disse tilfellene.

  Du vil se de sikkerhetskopierte stasjonene på venstre side, og stasjonene på systemet ditt til høyre. Bruk musen for å dra og slippe en sikkerhetskopiert stasjon fra venstre side til ønsket destinasjon på høyre side. Du kan overskrive mer enn en stasjon om du vil.

  Når du har valgt hva du ønsker å gjenopprette klikker du bare på "Neste". Programvaren vil deretter gjenopprette dataene. Når gjenopprettingsprosessen er fullført bør du starte datamaskinen på nytt.

 8. Gjenopprett en komplett harddisk ("med boot informasjon")

  Bruk dette valget for å gjenopprette en komplett harddisk. Alle data på harddisken blir overskrevet. Det spiller ingen rolle om disken er tom eller ikke.

 9. Du vil se de sikkerhetskopierte harddiskene på venstre side, og stasjonene på systemet ditt til høyre. Bruk musen for å dra og slippe en sikkerhetskopiert harddisk fra venstre side til ønsket destinasjon på høyre side. Du kan tildele sikkerhetskopier til flere disker hvis du vil.

 10. Når du er fornøyd med valgene dine klikker du på "Neste" for å begynne gjenopprettingen. Når gjenopprettingen er fullført bør du starte datamaskinen på nytt.

Ashampoo® 
Backup Rescue Disc

Om Ashampoo

Brukere
20+ millioner
Nedlastinger
500.000+ pr. måned
Verden over
I over 160 land
Erfaring
Over 21 år