Ashampoo® Backup Rescue Disc

Ashampoo®  Backup Rescue Disc

Windows 10
Windows 8
Windows 7

Używanie Systemu Odzyskiwania

Oferujemy gotowy do pobrania przewodnik po systemie odzyskiwania. Jest dostępny w formacie PDF, więc może on być z ławością przeglądany na komputerze, lub wydrukowany w celu późniejszego użycia.

Przewodnik Systemu Odzyskiwania

(Pobierz plik, kliknij prawym przyciskiem na odnośnik i wybierz "Zapisz odnośnik jako" lub "Zapisz element docelowy jako" z menu podręcznego.)

 1. Jeśli korzystasz z CD lub DVD: Włóż nośnik do odpowiedniego napędu.

  WAŻNE: Jeśli korzystasz z zewnętrznych napędów z oddzielnym zasilaniem, upewnij się, że są prawidłowo zasilone, nawet jeśli potrafią działać bez zasilania! Niektóre komputery nie potrafią uruchomić się z napędu bez podłączonego dodatkowego zasilania. Należy mieć na uwadze, że dodatkowe zasilanie jest niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia, jeśli zostało ono wyposażone w takie gniazdo - jeśli takiego nie posiada, podłączenie takie nie jest konieczne

  Jeśli korzystasz z nośnika USB: Podłącz nośnik do komputera. Nie korzystaj z rozgałęziaczy (hub), ponieważ niektóre komputery nie są w stanie uruchomić się z takiej konfiguracji (brak bezpośredniego podłączenia).

 2. Uruchom ponownie komputer.

  WAŻNE: Jeśli korzystasz z systemu Windows 8 lub nowszego, należy upewnić się, że korzystasz z funkcji "Uruchom ponownie", aby uruchomić ponownie komputer. NIE KORZYSTAJ z funkcji "Zamknij" w systemie Windows 8 lub nowszym. Nie pozwoli to na uruchomienie systemu z nośnika innego niż dysk z systemem.

 3. System awaryjny powinien się uruchomić. Po kilku sekundach będzie dostępne proste menu oznaczone jako "System awaryjny" (Rescue System). Jeśli widzisz to menu, możesz przejść do następnego kroku.

  Jeśli system Windows bezskutecznie próbuje się uruchomić normalnie, lub otrzymujesz komunikaty o braku systemu operacyjnego, należy najpierw ustawić komputer tak, aby uruchamiał się z nośnika CD/DVD lub USB (w zależności od użytego nośnika z systemem awaryjnym). Określone zostało to w ustawieniach BIOS lub EFI (w zależności od komputera). Niestety, te ustawienia są dostępne w różny sposób w zależności od posiadanego komputera. W wielu komputerach należy wykonać następujące kroki:

  • Miej na uwadze, że te czynności należy wykonać TYLKO jeśli system awaryjny nie uruchomi się samemu automatycznie! Jeśli system uruchomi się bez problemu, pomiń te kroki i kontynuuj przywracanie.

  • WAŻNE: Zmienianie ustawień BIOS / EFI jest operacją wysoce techniczną i procesem wymagającym szczególnej uwagi. W przypadku błędu możesz unieruchomić swój komputer! Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w przypadku dokonywania zmian w tym systemie, zalecamy zapytać o to eksperta w celu otrzymania pomocy!

  • Należy najpierw otworzyć ustawienia BIOS / EFI. Zwykle można to zrobić naciskając odpowiedni klawisz kilkukrotnie (pulsacyjnie) przed uruchomieniem systemu - zaraz po wciśnięciu przycisku "Power". W wielu komputerach będzie to zwykle klawisz: F1, F2, DEL, ESC, F6, F8, F10. Możesz wypróbować jeden z nich naciskając kilkukrotnie w regularnych odstępach czasu podczas uruchamiania lub podczas ponownego uruchamiania komputera. Jeśli nie pozwoli to na wejście do podsystemu BIOS / EFI, uruchom komputer ponownie i wypróbuj inny klawisz.

  • Gdy znajdujesz się w ustawieniach, należy przejść do ekranu zawierającego opcje uruchamiania (boot). Powinny byś pokazane opcje nawigowania pomiędzy konkretnymi ustawieniami na ekranie (np. kursorem, strzałkami, klawiszem Tab, przyciskami F1 do F12, itp.).

  • Dalej należy zobaczyć, jakie jest ustawienia określona jako "Kolejność bootowania" (Boot order) lub "Kolejność uruchamiania" (Startup order), lub podobne. Będzie to listą, która określa kolejność z której będą sprawdzane pozycje pozwalające na uruchomienie systemu operacyjnego. Należy zmienić to ustawienie tak, aby system awaryjny (zwykle na CD/DVD lub USB, w zależności od użytego nośnika) był na liście jako pierwszy. Nośnik USB czasem jest widoczny jako "USB HDD", napędy CD/DVD czasem widoczne są na liście pod nazwą "Optical".

  • WAŻNE: Należy być uważnym podczas zmieniania tych opcji. Nie należy usuwać wpisów z tej listy. tylko zmiana kolejności jest dozwolona.

  • Gdy dokonano jakichkolwiek ustawień, należy zapisać ustawienia i uruchomić ponownie komputer. Zobacz instrukcje na ekranie, jak tego dokonać. Zwykle jest to opcja "Zamknij" (Exit) lub "Wyjście" (Quit), które pokaże opcje w celu zapisu i zamknięcia ustawień.

  • . Jeśli ustawienia są prawidłowe, system awaryjny uruchomi się i wyświetli menu (jak widoczne powyżej).

 4. Menu start systemu awaryjnego jest pokazywane tylko przez kilka sekund. Pozwala to na wybór trybu działania systemu, który ma zostać uruchomiony: w trybie normalnym czy w "Trybie awaryjnym" (Safe mode). Gdy system awaryjny zostanie uruchomiony pierwszy raz i nie wystąpią żadne problemy (patrz poniżej), należy korzystać właśnie z tego trybu. Jeśli nie zostanie dokonany wybór w ciągu tych kilku sekund, system awaryjny uruchomi się automatycznie w tym trybie.

 5. System awaryjny zostanie teraz załadowany. Może to potrwać do 15 minut - prosimy o cierpliwość! Jeśli system nie załaduje się prawidłowo lub nie będą wyświetlać się prawidłowo pewne elementy graficzne, należy uruchomić ponownie komputer i wybrać opcję "Tryb awaryjny" (Safe mode) z menu przywracania systemu. W trybie tym przywracanie może być trochę wolniejsze z powodu korzystania z bardzo niewielkiej liczby sterowników, lecz działanie samego systemu jest identyczne.

 6. Gdy system awaryjny zostanie załadowany, pojawi się wybór języka. Wybierz odpowiedni dla Ciebie język.

 7. Jeśli komputer ma połączenie z siecią bezprzewodową, system awaryjny poprosi Cię o uzyskanie dostępu do Twojej sieci lokalnej. Zawsze możesz pominąć ten krok, lecz w przypadku braku dostępu do sieci lub aktywnego połączenia z internetem nie będzie możliwe przywrócenie kopii zapasowej przechowywanej w chmurze lub na dysku sieciowym.

 8. Dalej zostaniesz poproszony(a) o wybór lokalizacji geograficznej. Jest to wymagane w celu prawidłowego wyświetlania strefy czasowej.

 9. Na następnym ekranie zostaniesz poproszony(a) o wybór układu klawiatury. Po lewej stronie można wybrać język klawiatury (zwykle lokalny język systemu) a po prawej stronie typ dostępnej klawiatury. Jeśli nie wiesz, jaką klawiaturę wybrać, zwykle wystarczy domyślnie wskazane zaznaczenie.

 10. Ogólny proces konfiguracji jest gotowy, a system awaryjny zakończy proces uruchamiania. Może to zająć do kilku minut, w celu poprawnego zakończenia procesu.

 11. System awaryjny automatycznie uruchomi aplikację do przywracania. Jest to niemal identyczna funkcja, jak podczas przywracania kopii zapasowej wykonywanej wprost w systemie Windows.

Jak przywrócić kopię zapasową wewnątrz programu do przywracania

 1. Wybierz miejsce przechowywania kopii zapasowej

  Tutaj możesz wybrać typ miejsca przechowywania danych kopii zapasowej

 2. Wybierz miejsce kopii zapasowej

  Jeśli wybrano opcję przywrócenia kopii z dysku lokalnego lub sieciowego, przejdź do następnego kroku, aby wybrać miejsce przechowywania kopii zapasowej.

  WAŻNE: Na dole strony możesz wybrać nazwę folderu zawierającego wybrane kopie zapasowe. Jeśli dane są przechowywane w innym folderze, należy wprowadzić poprawną nazwę folderu. W przeciwnym wypadku kopia może nie zostać odnaleziona.

 3. Autoryzuj dostęp

  Jeśli wybrano dysk sieciowy lub usługę kopii zapasowej w chmurze, należy autoryzować program przed dostępem do zasobów. W wielu przypadkach wystarczy wprowadzić nazwę użytkownika (login) i hasło. Rzadko, ale jednak może wystąpić prośba o 'Autoryzację' aplikacji zamiast zwykłego logowania. Przycisk 'Autoryzuj' przekieruje na stronę producenta/usługodawcy, gdzie zostaniesz poproszony(a) o nadanie uprawnień aplikacji do danej kopii zapasowej się tam znajdującej.

 4. Wybierz kopię zapasową

  Na tym ekranie program pokazuje listę wszystkich kopii zapasowych znalezionych w zaznaczonej lokalizacji (w wybranym folderze). Można tutaj wskazać, które kopie zapasowe chcesz przywrócić.

  Jeśli kopia zapasowa, której szukasz, nie jest wyświetlona tutaj, program najprawdopodobniej przeszukuje nieprawidłowy folder kopii zapasowych. W tym przypadku kliknij "Wstecz" do sekcji wcześniej, aby wskazać wybór napędu. Tutaj można określić folder zawierający miejsce przeszukiwania kopii zapasowych programu.

 5. Wprowadź hasło

  Jeśli kopia zapasowa jest chroniona hasłem, należy je wprowadzić. To hasło, które zostało określone w chwili tworzenia kopii zapasowej lub określania jej w harmonogramie. Jeśli kopia nie jest chroniona hasłem, ten krok zostanie automatycznie pominięty.

 6. Poniższe kroki zależą od rodzaju kopii zapasowej wybranej do przywracania.

  Jeśli wskazano plik kopii zapasowej, należy postępować następująco:

  • Wybierz pliki i foldery do przywrócenia.

   Umieść zaznaczenie obok plików i folderów, które chcesz przywrócić. Umieszczając zaznaczenie obok folderu, zaznaczenie obejmie zarówno folder, jak i elementy w nim się znajdujące.

   Kliknij dwukrotnie na folder, aby go otworzyć i przeglądać jego zawartość.

   Jeśli widzisz mały znaczek zaznaczenia przy folderze oznacza to, że tylko niektóre elementy folderu zostały zaznaczone.

   Możesz zaznaczyć lub odznaczyć wiele rzeczy jednocześnie klikając wiele elementów na liście, po czym klikając opcję wyboru przy każdym z elementów z osobna.

   Możesz także przywrócić wprowadzone zmiany i uzyskać dostęp do starszych wersji zarchiwizowanych plików. Aby to zrobić, wybierz odpowiednią datę, a program wyświetli kopie zapasowe plików wykonanych tego dnia. To, jak daleko można cofnąć się w kopii zapasowej zależy od ustawień wykonywanych kopii zapasowych oraz ilości przechowywanych wersji danego pliku.

  • Wybierz katalog, gdzie mają zostać zapisane przywracane pliki i foldery.

   Aby zapobiec automatycznemu nadpisywaniu plików systemowych, możesz przywrócić dane tylko do pustego katalogu.

  • Następny ekran pokazuje jak zostaną przywrócone pliki i foldery oraz z jakimi uprawnieniami. Opcje te służą do ustawienia domyślnych ustawień (zalecane) lub oryginalnych uprawnień zapisanych w chwili wykonywania kopii zapasowej. Późniejsze ich zmienianie wymaga dodatkowej wiedzy, dlatego też zaleca się, aby zwykli Użytkownicy zostawili opcję "Użyj domyślnych uprawnień dostępu" zaznaczoną.

   Jeśli nie zaznaczysz "Użyj domyślnych uprawnień dostępu", należy mieć na uwadze, iż jeśli pliki zostaną przywrócone na komputerze innym niż ten, z którego kopię wykonywano, może być problem z dostępem do przywróconych plików oraz uprawnieniami do nich przydzielonymi, które można jednak rozwiązać stosując proste sztuczki przywracające pełen dostęp.

  • Gdy klikniesz Dalej, zostanie wyświetlony ekran z podsumowaniem operacji, które zostały wykonane

  • Gdy klikniesz Dalej po raz kolejny, rozpocznie się proces przywracania. Pasek postępu będzie widoczny do czasu, aż operacja zostanie zakończona.

 7. Jeśli zaznaczono plik obrazu kopii zapasowej (kopię całej partycji lub dysku twardego), należy wybrać, jaki typ danych ma zostać przywrócony:

  Przeglądaj kopie zapasowe lub przywracaj indywidualne pliki lub foldery

  Ta opcja NIE jest dostępna w systemie awaryjnym. Jest dostępna tylko przy użyciu oprogramowania w systemie Windows.

  Ta funkcja pozwala na utworzenia wirtualnego napędu z danymi znajdującymi się w danej kopii zapasowej. Wystarczy wybrać napęd do przywrócenia i dane z kopii zapasowej, po czym wskazać "Otwórz". Zostanie otwarte nowe okno Eksploratora Windows zawierające pliki kopii zapasowej. Możesz przeglądać je dzięki wirtualnemu napędowi tak, jakby był to dodatkowy dysk twardy w komputerze. Pliki można kopiować lub otwierać bezpośrednio z tej lokalizacji.

  Zamień zawartość indywidualnego napędu, lecz bez naruszania całego dysku ("bez danych bootowalnych")

  Ta opcja służy do przywracania danych z konkretnej partycji dysku twardego (np. w przypadku wyboru dysku "D:"). Jeśli na tym samym dysku istnieją inne partycje, pozostaną one nietknięte.

  WAŻNE: Możesz użyć tej funkcji tylko do zmiany istniejących partycji. Nie możesz używać jej do pustych dysków twardych, które nie posiadają partycji. Użyj tej opcji do przywracania całego dysku twardego ("wraz z danymi bootowalnymi") w takich przypadkach.

  Zobaczysz zarchiwizowane kopie zapasowe dysków twardych po lewej oraz dyski twarde w Twoim systemie po prawej. Użyj metody przeciągnij-i-upuść, aby dokonać przywrócenia obrazu z lewej na dysku wybranym po prawej stronie. Możesz przypisać wiele obrazów do przywrócenia na wielu dyskach, jeśli chcesz.

  Gdy zostanie określone to, co ma zostać przywrócone, wystarczy kliknąć Dalej. Oprogramowanie rozpocznie przywracanie danych. Gdy proces zostanie zakończony, należy ponownie uruchomić komputer.

 8. Przywróć cały dysk twardy ("wraz z danymi bootowalnymi")

  Użyj tej funkcji, do przywrócenia całego dysku twardego. Wszystkie dane zostaną nadpisane. Nie ma znaczenia czy nośnik jest pusty, czy nie.

 9. Zobaczysz zarchiwizowane kopie zapasowe dysków twardych po lewej oraz dyski twarde w Twoim systemie po prawej. Użyj metody przeciągnij-i-upuść, aby dokonać przywrócenia obrazu z lewej na dysku wybranym po prawej stronie. Możesz przypisać wiele obrazów do przywrócenia na wielu dyskach, jeśli chcesz.

 10. Gdy dokonasz wyboru, kliknij Dalej w celu rozpoczęcia przywracania. Gdy proces przywracania zostanie zakończony, należy uruchomić ponownie komputer.

Ashampoo® 
Backup Rescue Disc

O Ashampoo

Użytkowników
20+ milionów
Pobrania
500.000+ miesięcznie
Światowa marka
W ponad 160 krajach
Doświadczenia
Ponad 22 lat