Generelle vilkår og betingelser

Følgende betingelser er en del af alle kontrakter, der er indgået med os. Vi lover at overholde disse betingelser i vores handlinger, selv uden for kontrakter.

Følgende oversættelse er kun til din oplysning. I tilfælde af konflikt eller inkonsekvens mellem denne oversatte version og den engelske version, gør den engelske version sig gældende.

1. Generelt

 1. Følgende betingelser er en del af alle kontrakter, der er indgået med os. Vi lover at overholde disse betingelser i vores handlinger, selv uden for kontrakter.
 2. Den seneste version af disse generelle vilkår og betingelser gælder også for alle efterfølgende transaktioner uden udtrykkelig erklæring eller samtykke efter deres indgåelse. Gyldigheden af vores EULA påvirkes ikke; begge sæt vilkår og betingelser gælder parallelt. I utilsigtet tilfælde af overlap har disse generelle vilkår forrang.
 3. Vi gør herved indvendinger mod modbekræftelse, modbud eller andre henvisninger fra den kontraherende part til deres forretningsbetingelser; afvigende vilkår og betingelser for den kontraherende part finder kun anvendelse, når det bekræftes af os skriftligt.

2. Afsendelse af e-mails

 1. Samtykkeerklæring

  Generelt skal e-mails (reklame / nyhedsbrev) kun sendes efter forudgående erklæring om samtykke fra adressaten. Denne samtykkeerklæring skal især opfylde følgende krav:
  1. Samtykke skal gives aktivt og diskret. Adressaten skal enten klikke / markere et felt eller give en lige så eksplicit samtykkeerklæring. Denne erklæring skal kun gælde for reklame og kan ikke være en del af andre erklæringer (fx Samtykke til generelle vilkår eller generelle privatlivspolitikker).
  2. Samtykke skal være givet for den konkrete sag og på en informeret måde. Modtageren af samtykket skal specifikt navngives. Erhvervssektorer og områder, der skal fremmes, skal også angives klart og forståeligt.
  3. Samtykke fra mindreårige er kun gyldigt, forudsat at
   • individer er nået 16 år, eller
   • samtykke er blevet erklæret af deres juridiske værger.
  4. Efter indhentelse af samtykke skal vi klart og specifikt påpege, at det kan tilbagekaldes når som helst og med virkning for fremtiden. Meddelelsen skal indeholde detaljer om, hvordan og til hvem tilbagetrækning af samtykke skal meddeles. Tilbagetrækning af samtykke må ikke være mere kompliceret end at give samtykke. Efter modtagelse træder annulleringen i kraft efter senest fem arbejdsdage.
 2. Som en undtagelse skal det være muligt at sende e-mails til kunder uden forudgående tilmelding (jf. 2.1), forudsat at følgende betingelser gælder:

  1. forudgående kundeforhold (eksisterende udvekslingsaftale mod betaling),
  2. direkte reklame for egne lignende produkter eller tjenester
  3. anmeldelse af muligheden for at tilbagekalde samtykke (ved erklæring og med hver brug af e-mailadressen) uden at pådrage sig andre omkostninger end overførselsomkostninger, som reguleres af basissatserne, og
  4. ingen indvendinger fremsættes.
 3. Klienten, dvs. vores kontraktlige partner, skal være klart identificerbar. Hver forretningsrelateret e-mail sendt skal indeholde et let genkendeligt aftryk som fuldtekst. Aftrykket skal indeholde følgende oplysninger:

  1. navn og adresse, som klienten er registreret under; for juridiske personer: handelsregister, foreningsregister, partnerskabsregister eller kooperativsregister, hvor de er indarbejdet sammen med det relevante registreringsnummer;
  2. kontaktoplysninger, men som minimum et gyldigt telefonnummer eller elektronisk kontaktformular, samt en e-mail-adresse og aftryk i henhold til artikel 5, stk. 1, i EU's e-handelsdirektiv 2000/31 / EF og deres nationale implementeringer (fx i Tyskland: § 5 (1) Telemediengesetz (TMG))
  3. Moms-identifikationsnummer eller virksomhedsidentifikationsnummer, hvis tilgængeligt.
  Yderligere informationsforpligtelser i henhold til national lov påvirkes ikke.
 4. Hver e-mail skal indeholde mulighed for afmelding (fravalg). Afmelding skal i princippet være mulig for modtagere uden kendskab til adgangsoplysninger (fx brugernavn og adgangskode). Undtagelser kan gives af Klagekontoret, forudsat at den tilbudte service nødvendiggør forskellig håndtering på grund af specielle funktioner.
 5. Hverken afsender eller kommerciel karakter skal skjules eller forklares i overskriften eller emnelinjen i e-mailen. Skjul eller forklædning sker, når overskrift eller emnelinje bevidst er designet til at give modtagerne ingen eller vildledende oplysninger om afsenderens faktiske identitet eller meddelelsens kommercielle karakter.

3.

https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

4. Afsluttende bestemmelser

 1. Oldenburg har jurisdiktion for alle tvister, der opstår som følge af kontraktforholdet.
 2. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse. International salgslov er udelukket. Dette gælder også udtrykkeligt for anvendelsen af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer (CISG).
 3. Ineffektivitet af individuelle hensættelser i disse generelle salgsbetingelser påvirker ikke effektiviteten af de resterende hensættelser. Ineffektive bestemmelser betragtes som erstattet af effektive bestemmelser, der er egnede til at realisere det økonomiske formål med de udeladte bestemmelser så vidt muligt.