Helt nytt
Ashampoo®
AI Assistant
Artificiell intelligens för alla!

Kraften i ChatGPT i dina händer

Bli en partner

Vi är övertygade om att med dom rätta personerna kan vi åstadkomma en hel del. Därför är vi alltid intresserade av bra partnerskap.

Låt oss skapa en win-win situation tillsammans och vi båda drar nytta av de många Ashampoo produkterna.

Axel Gerken
Partner Manager

I vårt prestigefyllda partnerprogram erbjuder vi dig en möjlighet att tjäna pengar med Ashampoo programvara. Läs allt om fördelar och krav noggrant, innan du registrerar dig.

Om du har några frågor eller önskemål, tveka inte att kontakta herr Axel Gerken. Skicka bara ett e-postmeddelande till partner@ashampoo.com

Partner Program

Perfekt för webbsidan och e-postreklam
Om du är intresserad av att sälja våra program på nätet, på din webbplats eller i ditt nyhetsbrev, så kommer Ashampoo säkert att bli en intressant partner.

Tyvärr är inte varje webbplats lämpligt att erbjuda och sälja programvara. Om du redan har den senaste programvaran på din webbplats och kan presentera första försäljningsresultatet, så kan vi väl tänka oss ett samarbete.

Vårt Erbjudande:
Vi erbjuder 30% standardprovision för varje försäljning med hjälp av din webbplats eller nyhetsbrev. Särskilda villkor och specialerbjudanden kan förhandlas individuellt på begäran.

Några viktiga noteringar för ett lyckat samarbete
  • Du erbjuder alltid de senaste programvarorna på din hemsida.
  • Du har minst 5000 besökare per dag.
  • Du har omfattande kundkrets som kan nås via e-post.
Om dessa punkter kan tillämpas på dig eller i stället till din webbplats,
vi kommer vi att bli riktigt glada av din registrering som Ashampoo samarbetspartner.

Hur fungerar anslutna program?

Anslutna partnerprogram bygger på förmedling av kunder. Det innebär att vi kan (med hjälp av speciella länkar i vår butik) skilja från vilken partner eller en partners hemsida en kund kom till vår butik. Om förmedlad kund köper något i vår butik, kommer den anslutne partner får en motsvarande provision.

Återförsäljare Program

För entreprenörer och återförsäljare

Vårt återförsäljarprogram riktar sig till tredje part som erhåller licenser från oss och säljer dem till sina kunder, oavsett om de är privata användare eller företag. Vi erbjuder specialerbjudanden för företagskunder som vill köpa fler än 10 licenser.

Vårt erbjudande:
Vi ger dig höga rabatter på standardpriset redan från början. Särskilda villkor och kampanjer baseras på prognostiserad försäljning och kan alltid diskuteras med oss.

Vad du behöver bidra med:
Du har en medelstor till stor kundkrets och säljer redan programvara, eller hårdvara i paket med programvara, till privata användare eller företag. Om alla eller några av dessa punkter stämmer in på dig vill vi gärna ha med dig som Ashampo-återförsäljare.

Vi förbjuder användning av SEA (sökmotorannonsering) för våra produkter av återförsäljare.

Hur fungerar återförsäljarprogrammet?

Du får särskild tillgång till vår återförsäljarbutik. Där kan du köpa våra produkter på överenskomna återförsäljarförhållanden. Leveransen av licensnycklar sker efter genomförd betalning. Sedan kan du sälja licensnycklar till dina kunder.