För närvarande finns det inga anställninga.

Företagsinformation

Företagsinformation Den grundläggande idén - sälja mjukvara endast över Internet - låter enkelt idag, men 1999 var detta revolutionerande
. Med en handfull anställda, ett 64 kbit (ISDN)-hyrd förbindelser och ett litet kontor, Rolf Hilchner, vars egen branschkunskap går tillbaka till år 1984, började med att förverkliga denna idé. Programvaran, som utvecklats i egen regi, har sålts över Internet, med undantag för specialiserade butiker. Denna strategiska inriktning har lönat sig.
Läs hela företagsporträttet här