1. Tanımlar:

Bu lisans anlaşması kapsamında aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

1.1 "MAGIX ürünü", yazılım ve gerektiğinde diğer içeriklerden oluşan, bu anlaşma kapsamında lisans verilmiş olan ürünü tanımlar.

1.2 "Yazılım", bir MAGIX ürünü içinde yer alan ve birlikte teslim edilen içerikler hariç olmak üzere tüm güncellemeleri ve yükseltmeleri ile birlikte, bu anlaşma kapsamında lisan verilen obje kodu formatındaki bilgisayar programını tanımlar.

1.3 "İçerikler", bu anlaşma kapsamında MAGIX ürününün yazılımına ek olarak ör. müzik, video ve resim dosyaları ve diğer sesler ve şablonlar gibi ilgili dosyaları içeren içerikleri tanımlar.

1.4 "Bilgisayar", bir CPU veya bir çok çekirdekli işlemci ile bağlantılı olarak verileri programlanabilir bir hesaplama kuralı ile işleyebilen her türlü fiziksel ve sanal cihazları tanımlar (ör. masaüstü bilgisayar, laptop, Workstation, bir sanal makinenin bir mercii vb.). Ağlar için geçerlidir: MAGIX ürününün kurulu olduğu sunucuya farklı ağ bilgisayarlarının erişiminin olması durumunda bu ağ bilgisayarlarının her biri (Workstations) bu lisans anlaşması anlamında bir bilgisayar olarak geçerlidir, yani her ağ bilgisayarı için ayrı bir lisans gereklidir.

1.5 "Yükseltmeler", bu anlaşma kapsamında bir MAGIX ürününün eklenti versiyonlarını tanımlar.

1.6 "Lisans yeri", MAGIX ürününün etkinleştirilmesinden sonra lisansın atanmış olduğu müşterinin belirli bir bilgisayarını tanımlar.

1.7 "Ticari amaç", bu anlaşma kapsamında yazılımın ve içeriklerin ticari kullanımını ve doğrudan ya da dolaylı olarak para değerinde avantaj sağlayan her türlü kullanımını tanımlar (ör. satış veya lisans verme, internette yayınlama için reklam verilmesi vb.).

2. Sözleşme konusu:

2.1 MAGIX size ("Müşteri"), bu anlaşmada belirtilen koşullar altında bu anlaşmanın süresi boyunca ilgili MAGIX ürününün, seri numarasında belirtilmiş olan sayıda bilgisayar üzerinde münhasır olmayan ve alt lisansı verilemeyen şekilde kullanımını sağlamaktadır. Yazılımla ilgili fikri mülkiyet hakları ve diğer tescilli haklar MAGIX'in mülkiyetinde kalır. MAGIX'in yazılımlar ve içerikler, yedekleme kopyaları ve dokümantasyonları üzerindeki fikri mülkiyet haklarını kabul edersiniz. MAGIX ürününün anlaşmaya uygun şekilde kullanımı ile ilgili sorumluluk, yazılımı satın alandadır.

2.2 Yükseltmelerle ilgili olarak şunlar geçerlidir: Sadece ana ürüne sahip olan kişiler yükseltmeleri alma hakkına sahiptir. Yükseltmelerin kullanımı, ana ürünün sahibi ve kullanıcısı olmanıza bağlıdır. Bir yüklemenin ayrı olarak üçüncü kişilere verilmesine bu nedenle izin verilmez.

2.3 MAGIX güncellik garantisi kapsamında teslim edilen güncelleme ve özellikler için şu geçerlidir: MAGIX ürününün ilk kaydından sonra 12 ay içerisinde teslim edilen güncelleme ve özelliklerin lisansı, 12 aylık sürenin dolduğu anda yapılan kurulum(lar) ile sınırlıdır. Güncellik garantisi, 12 aylık süreden fazla uzatılırsa bu kısıtlama geçerli değildir.

3. Yükleme ve kayıt:

3.1 Programı yüklerken girmeniz gereken bireysel bir seri numarasını MAGIX ürünü ile birlikte teslim alırsınız. Ek olarak bir defalık kayıt işlemi ve çevrimiçi etkinleştirme gereklidir. Seri numarasıyla birlikte MAGIX ürününü, seri numarasında belirtilen adette bilgisayarda etkinleştirebilirsiniz; her bilgisayar bir lisans yeri atanır. Seri numarasında belirtilen lisans yeri sayısının aşılması durumunda yeni bir etkinleştirme için bir lisans yerinin devre dışı bırakılması gerekir.

3.2 Bir fonksiyon için ücretsiz veya ücretli bir etkinleştirme (örn. codec etkinleştirmesi) gerektiğinde, donanım/CPU değişimi dolayısıyla gerekli olduğu takdirde, etkinleştirme internet üzerinden yapılabilir.

3.3 Münferit ilave fonksiyonların etkinleştirilmesi için gerekli seri numaraları, satın alma tarihinden itibaren 90 gün içerisinde açılmalıdır.

4. Kayıt ve veri koruma

MAGIX ürünün kullanılabilmesi için MAGIX Software GmbH firmasına kayıt olunmalıdır. Bu sayede bunun orijinal bir yazılım olduğunu ve lisansınızın lisans koşulları çerçevesinde kullanıldığını tespit etmiş oluruz. Ayrıca bu kayıt, lisans sağlayıcılarımıza fatura kesmek için de gerekmektedir. Dolayısıyla yazılımı yükledikten sonra, otomatik olarak sıralanan program pencerelerinde e-posta adresinizi ve seri numaranızı girerek ürün kaydı yapmanız ve kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir. MAGIX Software GmbH firmasından daha önce kullanıcı hesabı oluşturduysanız bu hesabı kullanabilirsiniz. Veri gizliliği ile ilgili notları Gizlilik Bildirimi'mizde bulabilirsiniz (http://rdir.magix.net/?page=8LDCENC08QWN).

5. Yazılım ve içeriklerin ticari kullanımı

5.1 Yazılım
Yazılım prensipte ticari olarak da kullanılabilir. Ticari amaçlar için kullanılamayan "Web Designer" ("Web Designer Premium" değil) ürünü tek istisnadır.

5.2 İçerikler
a) İçerikler - Live setler hariç - prensipte sadece ticari olmayan amaçlar için kullanılabilir. Bu, MAGIX ürünü ile ya da vasıtasıyla elde edilen müzik, video ya da fotoğraf dosyaları ve de ilgili şablonlar için de geçerlidir.

b) "Web Designer Premium" ve "Foto & Grafik Designer" ürünlerine eklenen içerikleri kendi web siteniz kapsamında veya kendi fotoğraf ve grafiklerinizi oluşturmanız/düzenlemeniz kapsamında ticari amaçlar için de kullanılabilir. Ör. görevlendirme işleri kapsamında ticari amaçlar için üçüncü kişilere verilmesi yasaktır.

c) İçeriklerin bu şekilde değerlendirilmesi, yani yazılımla elde edilen iş sonuçlarından bağımsız olarak kullanılması her halükarda yasaktır. Özellikle şablonlarda bulunan fotoğraflar, ayrı olarak kullanılmak için şablonlardan çıkartılamaz. Bu hem ticari hem de ticari olmayan amaçlar için geçerlidir.

6. Kopyalama, kiralama ve değiştirme yasağı

6.1 MAGIX ürünü ile yazılı dokümantasyonun tamamen ya da kısmen kopyalanması yasaktır. Yedekleme amacıyla kopyalanması bir istisna teşkil eder.

6.2 MAGIX ürünü ile yazılı dokümantasyonun, kazanç sağlama amaçlı olarak kiralanması veya herhangi bir şekilde kazanç sağlama amaçlı olarak üçüncü kişilere para karşılığında bir süreliğine verilmesi kesinlikle yasaktır. Bu, kazanç sağlama amaçlı olarak üçüncü kişilere para karşılığında sunulan bir bilgisayara önceden yüklenmiş şekilde kiralanması için de geçerlidir.

6.3 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (UrhG) 69 d ve e maddeleri gereğince yazılımı değiştirmeniz veya üçüncü kişilere değiştirtmeniz yasaktır. Aynı suretle yazılımı bileşenlerine ayıramaz, kaynak koda dönüştüremez, derlemesini açamaz, kopyalayamaz veya sözleşmede öngörüldüğünden farklı olarak kullanamazsınız.

7. Aktarım ve ek anlaşmalar:

MAGIX ürününü geçici veya kalıcı olarak başkasına kiralayamaz veya bir alt veya kısmi lisans verme hakkına sahip değilsiniz. Ancak MAGIX ürünün kullanımına ilişkin lisansı tüm kurulumlarını kendi bilgisayarınızdan kaldırır ve herhangi bir yedek kopyalama yapmamanız durumunda bir bütün olarak üçüncü bir şahsa verebilirsiniz. Bu durumda kullanıcı hesabınızda MAGIX ürünün tüm lisans yerlerini boşaltmalı ve üçüncü şahsa MAGIX ürününü kullanıcı hesabına kayıt etme hakkını vermelisiniz. Üstte belirtilen koşullar yerine getirilmez ise bir MAGIX ürünü lisansının herhangi bir aktarımı MAGIX firmasının açık bir onayına tabidir.

8. Tekeffül ve sorumluluk:

8.1 Son derece gelişmiş yazılım programlarının ve bunlara ait olan dokümantasyonun hatalar içerebileceğini ve veri işleme programlarının tüm uygulama koşulları ve tüm müşteri talepleri için hatasız olamayacağını ya da üçüncü kişilerin tüm programları ve donanımlarıyla hata oluşmadan çalışacağı şekilde geliştirilemeyeceğini kabul etmiş olursunuz. MAGIX, belirli özelliklere veya müşteri tarafından bireysel olarak planlanan uygulamalar için kullanılabilirliğe garanti vermez.

8.2 Ücretli ürün ve hizmetler kapsamında MAGIX, kendisinin veya yardımcı kişilerinin sebep olduğu hasar ve ihmal için sözleşme dışı olarak da sadece sözleşme amacına ulaşılması için yerine getirilmesi özellikle önemli olan bir görev (ana yükümlülük) ihlal edildiğinde ve de ölümle sonuçlanan yaralama, bedensel yaralama veya sağlığı tehdit eden koşulların bulunması durumunda sorumluluk taşır.

8.3 Bir ana yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda, kasıt veya ağır ihmal söz konusu olmadıkça veya ölümle sonuçlanan yaralama, bedensel yaralama veya sağlığı tehdit eden koşulların bulunması nedeniyle zorunlu olarak sorumluluk taşınmadıkça, sorumluluk genellikle bu sözleşmenin çerçevesinde oluşumunun hesaba katılması gerekli olan hasar ile sınırlıdır.

8.4 MAGIX, müşterinin hakim olabileceği hasar veya müşterinin alabileceği tedbirler ile önleyebileceği hasar için sorumluluk taşımaz. Veri kayıpları için MAGIX, yedek kopyaların bulunuyor olması durumunda gerekli olan geri yükleme masrafları ölçüsünde sorumluluk taşır.

8.5 Yukarıdaki düzenlemelere karşın MAGIX’in sorumluluğu her durumda lisans ücretinin ya da satış fiyatının dört misli ile sınırlıdır. Bu hariç tutma, MAGIX’in kasıt veya ağır kusurla sebebiyet verdiği zararlar için geçerli değildir.

8.6 Ücretsiz ürün ve hizmetlerde maddi ve hukuki kusurların tekellüfü, MAGIX tarafından ücretsiz kullanıma sunulan ürünlerdeki kusurun art niyetli olarak belirtilmemesi ile sınırlıdır. Aksi takdirde MAGIX’in sorumluluğu, ürünün ücretsiz olarak verildiği göz önünde bulundurularak, kasıt ve ağır kusur durumlarıyla sınırlıdır.

8.7 Alman Ürün Sorumluluğu Yasası gereğince sorumluluk baki kalır.

8.8 İspat yükünün müşterinin zararına değiştirilmesi yukarıdaki düzenlemelerle bağlı değildir.

8.9 MAGIX ürünlerinin çevrimiçi sunucular üzerinden çalışması durumunda MAGIX, bu teklifi her zaman durdurma hakkını saklı tutar. Kullanılabilirlik sağlanmaz.

9. Diğer üreticilerin lisans koşulları:

MAGIX ürünü, başka bir üreticinin veya bağlantının yazılım veya içeriklerini içermesi durumunda ayrıca üçüncü partinin ilgili lisans koşulları dikkate alınmalıdır. MAGIX ürünü, açık kaynak lisansına sahip yazılım veya içeriklerini içermesi durumunda örn. bu bölümlerin düzenlenmesi veya yayılması ile ilgili açık kaynak lisans koşulları geçerlidir. İlgili lisans koşullarını birlikte teslim edilen dosyada inceleyebilirsiniz.

10. Destek:

MAGIX, kayıtlı kullanıcılara teminat süresi boyunca elektronik internet desteği vermektedir. Bu destek, İnternet veya e-posta yoluyla yükleme ile ilgili soruların cevaplanmasını veya yükleme sorunlarının çözülmesini kapsar. Teknik desteğin verilmesi tamamen MAGIX'in takdirine bağlıdır ve herhangi bir garanti veya teminatla bağlantılı değildir.

11. Diğer hususlar:

11.1 İşbu anlaşma, tarafların bu sözleşme konusu ile ilgili olarak kararlaştırdıkları anlaşmanın tamamını teşkil eder. Ek anlaşma yapılmamıştır. Bu lisans koşullarının geçerliliğini, MAGIX veya bir MAGIX elemanı tarafından yapılan hiçbir sözlü açıklama değiştiremez veya bundan şüphe edemez.

11.2 Bu anlaşmanın bir ya da birden fazla hükmünün geçersiz olması veya kılınması durumunda bu anlaşmanın diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmez. Geçersiz hükmün yerine hedeflenen amaca olabildiğince yakın olan bir yedek düzenleme gelir. Almanya Federal Cumhuriyeti’nin hukuku geçerlidir.