Ashampoo® Backup Rescue Disc

Ashampoo®  Backup Rescue Disc

Windows 10
Windows 8
Windows 7

Het Rescue System gebruiken

We bieden een downloadbare handleiding aan over hoe de Rescue System (reddingsysteem) te gebruiken. Het is in PDF-formaat, zodat u het gemakkelijk op uw computer bekijken kunt of het voor later gebruik kunt uitprinten.

Rescue System Gebruikersgids

(Om het bestand te downloaden, klik met de rechtermuisknop op de link en kies "Koppeling opslaan als" of "Doel opslaan als" in het menu.)

 1. Als u een CD of DVD gebruikt: Plaats de schijf in uw schijfstation.

  BELANGRIJK: als u een externe schijf met een aparte voeding gebruikt dan moet u deze voeding per se aansluiten, zelfs als de externe schijf meestal zonder die voeding werkt! Sommige computers zullen anders niet in staat zijn om vanaf het station op te starten. Opmerking: dit is alleen van belang als de externe schijf echt een aparte voeding heeft - als de schijf geen voeding heeft is deze ook niet nodig.

  Als u een USB-stick gebruikt: : Steek de stick direct in uw computer. Gebruik aub geen USB-hub, gezien dat sommige computers niet in staat zijn om vanaf USB-sticks die via en hub aangesloten zijn op te starten.

 2. Herstart de computer.

  BELANGRIJK: Als je Windows 8 of een hogere versie gebruik dan moet u ervoor zorgen dat u de functie "Restart" (Herstarten) gebruikt om de computer opnieuw op te starten. Gebruik NIET de "Shutdown" functie met Windows 8. Deze functie voorkomt dat de computer met een andere (boot) media kan opstarten.

 3. Het rescue-systeem zou nu moeten starten. Na een paar seconden zou u een eenvoudige boot menu moeten zien met de naam "Rescue System". Als u dit menu ziet kunt u naar de volgende stap doorgaan.

  Als je normale Windows-systeem probeert te starten, of als u een bericht krijgt over een ontbrekende besturingssysteem dan moet u eerst aan uw computer vertellen dat het vanaf CD/DVD of USB moet proberen en starten (afhankelijk van het type rescue (herstel) medium dat u gebruikt). Dit is vastgelegd in de BIOS / UEFI-instellingen van de computer. Jammer genoeg is de manier om tot deze instellingen toegang te verkrijgen voor elke computer verschillend. Maar op de meeste computers moet u de volgende stappen uitvoeren:

  • Opmerking: u hoeft deze extra stappen ALLEEN uit te voeren als het rescue-systeem niet start! Als het kan starten, dan sla deze probleemoplossing stappen over en ga verder met de onderstaande proces.

  • BELANGRIJK: Het wijzigen van de BIOS / UEFI-instellingen is een vrij technisch en riskant proces. Als je hier een fout maakt kan dit als resultaat hebben dat uw computer niet meer start! Als u twijfelt over uw kundigheid om de juiste wijzigingen aan te brengen, dan raden wij u aan een deskundige om hulp te vragen!

  • Eerst moet je de BIOS / UEFI-instellingen openen. Meestal wordt dit gedaan door het snel indrukken, meerdere keren, van een bepaalde toets op het moment dat de computer begint te starten. Voor de meeste computers zal het een van de volgende toetsen zijn: F2, F1, DEL, ESC, F10. U kunt een van deze toetsen snel en meerdere keren proberen in te drukken direct nadat u de computer opnieuw herstart. Als deze toets niet de instellingen op het scherm laat verschijnen, start dan de computer opnieuw en probeer de volgende toets.

  • Als je eenmaal in de instellingen bent zou u naar het scherm die de boot instellingen bevat moeten navigeren. Er zouden instructies op het scherm getoond moeten worden over hoe u naar de verschillende schermen (bijvoorbeeld met de cursor toetsen, TAB, F-toetsen of iets dergelijks) kan navigeren.

  • Vervolgens moet je op zoek gaan naar een instelling die de "Boot order" of "Startup order" of iets dergelijks aangeeft. Dit zal een lijst zijn die aangeeft in welke volgorde de computer vanaf de aangesloten opslagapparaten probeert op te starten. Je zou deze volgorde moeten veranderen, zodat het vanaf het station met het rescue-systeem (CD/DVD of USB, afhankelijk van welk medium u gebruikt) geprobeerd wordt als eerste op te starten. USB-sticks worden ook wel "USB HDD" genoemd, CD-stations hebben soms het woord "Optical" in hun naam.

  • BELANGRIJK: Wees voorzichtig als jij iets hier verandert. Verwijder aub geen enkele element uit deze lijst. Wijzig alleen de volgorde.

  • Zodra u de wijzigingen heeft gemaakt moet u de instellingen opslaan en de computer opnieuw opstarten. Kijk op het scherm voor meer informatie over hoe dit gedaan wordt. Er is meestal een menu-item met de naam "Exit" of "Quit" dat opties zal geven voor het opslaan en het verlaten van de instellingen.

  • Als de instellingen correct zijn, dan moet het rescue-systeem starten en het startmenu weergegeven worden (zoals hierboven beschreven).

 4. Het startmenu van het rescue-systeem blijft maar voor een paar seconden zichtbaar. Hiermee kunt u selecteren hoe het rescue-systeem gestart zou moeten worden: in de Normal Mode (Normale modus) of in "Safe Mode" (Veilige modus). Als u het rescue-systeem voor de eerste keer start en dat u geen problemen had (zie hieronder) dan zou u de normale modus moeten kiezen. Als u niets selecteert binnen een paar seconden dan zal het rescue-systeem automatisch in de normale modus starten.

 5. Het rescue-systeem zou nu moeten laden. Opmerking: dit kan tot 15 minuten duren - even geduld aub! Als het rescue-systeem niet goed geladen wordt of dat je een lange grafisch vertekening waarneemt dan moet je de computer opnieuw op starten en een van de optie van de 'Veilige modus' van het startmenu van het rescue-systeem kiezen. In de veilige modus kan het zijn dat het rescue-systeem een beetje trager is omdat het minder hardware drivers gebruikt, maar het werkt op dezelfde wijze.

 6. Als het rescue-systeem geladen is zal het een taalkeuze scherm weergeven. Selecteer aub hier de gewenste taal.

 7. Als uw computer over een draadloze netwerkadapter beschikt dan zal het rescue-systeem u om de instellingen voor toegang tot uw lokale netwerk vragen. U kunt dit stap meestal overslaan, tenzij je Internet toegang of toegang tot het netwerk nodig heeft om uw back-up te herstellen. U hebt het bijvoorbeeld nodig als uw back-up in de Cloud opgeslagen wordt.

 8. Vervolgens wordt u gevraag over uw algemene locatie in de wereld. Dit is nodig zodat de tijd informatie in de juiste tijdzone weergegeven kan worden.

 9. Op het volgende scherm wordt u gevraagd om het type toetsenbord dat u gebruikt te selecteren. Aan de linkerkant kunt u de taal van het toetsenbord (meestal hetzelfde als uw eigen taal) kiezen en aan de rechterkant het type toetsenbord. Als u niet zeker bent wat aan de rechterkant te kiezen kan je gewoon de standaard selectie laten staan.

 10. De algemene configuratie proces is nu klaar en het rescue-systeem zal het opstartproces voltooien. Dit kan weer een paar minuten duren om voltooid te zijn.

 11. Het rescue-systeem zal de herstel-applicatie automatisch starten. Dit is bijna identiek aan de herstelfunctie in de normale back-up software onder Windows.

Hoe de back-up in de herstel-applicatie herstellen

 1. Select the storage type (het opslagtype selecteren)

  Hier selecteert u het type van de gegevensopslag waarop uw back-up opgeslagen is.

 2. Select backup drive (back-up station selecteren)

  Als u de optie selecteert om een back-up vanaf een lokaal station of een netwerkstation te herstellen dan is de volgende stap het keuze op welke schijf uw back-up gegevens opgeslagen zijn.

  BELANGRIJK: Aan de onderkant van de pagina die u kunt ook de naam selecteren van de container map op het geselecteerde station dat uw back-ups bevat. Als de back-up gegevens in een andere map dan de hier getoonde map opgeslagen worden dan moet je de juiste map invoeren. Anders zal u uw back-up niet gevonden worden.

 3. Toegang toestaan

  Als u een Cloud opslag provider of een netwerkschijf als uw back-up opslag selecteert dan moet je toestaan dat de back-up software de toegang krijt tot de opslag. In veel gevallen zal je gewoon gevraagd worden om de naam en het wachtwoord voor de opslag provider in te voeren. Maar in sommige gevallen is er een 'Toestemming geven' knop in plaats daarvan weergegeven. De 'Toestemming geven' knop brengt u naar de website van uw opslag provider, waar u gevraagd wordt om te bevestigen dat de back-upsoftware toegang krijgt.

 4. Back-up selecteren

  Op dit scherm toont de software u een lijst met alle back-ups die gevonden werden op de geselecteerde gegevens-opslag (in de geselecteerde container map). Hier hoeft u alleen maar te kiezen welke je herstellen wilt.

  Als de back-up die u zoekt hier niet bij staat, is het meest waarschijnlijke dat de software op de verkeerde map op de geselecteerde back-up schijf zoekt. In dat geval moet u op "Terug" klikken totdat u terug bent bij het station selectiescherm. Hier kunt u ook de container map waarin de software voor back-ups zoekt selecteren.

 5. Versleutelingswachtwoord invoeren

  Als de back-up met een wachtwoord beveiligd is dan moet u dit wachtwoord vervolgens invoeren. Dit is het wachtwoord dat u gekozen hebt bij het maken van de back-up plan voor dit back-up. Als de back-up niet met een wachtwoord beveiligd is dan wordt deze stap automatisch overgeslagen.

 6. De volgende stappen hangen af van het type back-up die u hebt geselecteerd.

  Als u een file-gebaseerde back-up geselecteerd hebt, volg dan aub deze stappen:

  • Selecteer welke bestanden en mappen hersteld moeten worden.

   Plaats aub een vinkje naast de bestanden en mappen die u wilt herstellen. Het plaatsen van een vinkje naast een map zal de map en alle inhoud ervan selecteren.

   Dubbelklik op een map om het te openen en door de inhoud ervan te bladeren.

   Als u een kleinere vinkje naast een map ziet betekent dit dat slechts een deel van de inhoud geselecteerd is.

   U kunt meerdere elementen tegelijk aanvinken of uitvinken door meerdere elementen in de lijst te selecteren en vervolgens op het vakje van een van hen te klikken.

   U kunt ook in de tijd teruggaan en toegang tot oudere versies van geback-uppde bestanden krijgen. Daarvoor hoef je maar de corresponderende datum te selecteren en het programma zal de stand van de backup weergegeven zoals het was aan het eind van de dag. Hoe ver je terug kunt gaan is vooral afhankelijk van de instelling van de back-up plan dat aangeeft hoe lang oude versies van de bestanden bewaard worden.

  • Selecteer de map waar de herstelde bestanden en mappen opgeslagen moeten worden.

   Om gevaarlijke automatisch overschrijven van systeembestanden te voorkomen, kunt u alleen in een lege map herstellen.

  • In het volgende scherm kunt u instellen hoe de toegangsrechten van de herstelde bestanden en mappen ingesteld zullen worden. De opties zijn om ofwel de standaard toestemmingen (aanbevolen) te gebruiken of naar de oorspronkelijke toestemmingen dat de bestanden en mappen hadden toen de back-up werd gemaakt te herstellen. De laatste optie is uitsluitend bestemd voor experten en gewone gebruikers zouden meestal het vak "Standaard toegangstoestemmingen gebruiken" aangevinkt moeten laten.

   Wees er aub bewust, dat als u niet het "Standaard toegangstoestemmingen gebruiken" vakje aanvinkt dat, als de geback-uppde bestanden oorspronkelijk op een andere computer opgeslagen waren of dat het besturingssysteem herinstalleerd was, het herstellen van de oorspronkelijke toegangstoestemmingen dan kan betekenen dat u niet in staat zal zijn om toegang krijgen tot de herstelde bestanden zonder een paar technische trucjes.

  • Wanneer u op "Volgende" klikt zal er een overzichtsscherm getoond worden dat de instellingen die u gemaakt heeft weergeeft.

  • Wanneer u nogmaals op "Volgende" klik zal vervolgens het herstelproces gestart worden. Er zal een vooruitgang scherm wordt getoond tot het herstelprocess voltooid is.

 7. Als u een image-gebaseerde back-up (een back-up van een complete harde schijf of partitie) geselecteerd heeft dan zal u moeten kiezen welke gegevens u herstellen wilt:

  Door de back-ups bladeren of individuele bestanden of mappen herstellen

  Deze optie is NIET beschikbaar in het rescue-systeem. Het is alleen getoond in de Windows back-up software.

  Met deze functie kunt u een virtuele schijf maken vanaf de gegevens van een van uw back-ups. Selecteer dan de te herstellen station en de datum van de back-up en klik op "Openen". Er zal zich een nieuw venster van Windows Verkenner openen die de inhoud van dit back-up toont. U kunt door de virtuele schijf bladeren alsof het een normale harde schijf zou zijn. U kunt er zelfs van hieruit bestanden direct openen of kopiëren.

  De inhoud van een schijf, maar niet een complete harde schijf ("zonder opstartinformatie") overschrijven

  Deze optie is bedoeld voor gevallen waar u de inhoud van een harde schijf partitie wilt overschrijven (dat wil zeggen van een station zoals "D:"). Als er andere partities (schijven) op dezelfde harde schijf bestaan, worden ze ongemoeid gelaten.

  BELANGRIJK: U kunt deze functie alleen gebruiken om bestaande partities te overschrijven. U kunt niet naar een lege harde schijf herstellen waarop geen partities bestaan. Voor die gevallen, gebruik optie een complete harde schijf ("met opstartinformatie") herstellen.

  U zal de back-up schijven aan de linkerkant en de schijven in uw systeem aan de rechterkant zien. Gebruik je muis om van een back-up schijf van links naar de gewenste bestemming station aan de rechterkant te slepen&neerzetten. U kunt, als je wilt, meer dan één schijf overschrijven.

  Wanneer u gekozen hebt wat je zou willen herstellen klik dans gewoon op "Volgende". De software zal dan de gegevens herstellen. Zodra het herstelproces voltooid is moet u uw computer opnieuw opstarten.

 8. Een complete harde schijf ("met opstartinformatie") herstellen

  Gebruik deze functie om een volledige harde schijf herstellen. Alle gegevens op de harde schijf wordt overschreven. Het maakt niets uit of de schijf leeg is of niet.

 9. U zal de geback-upde harde schijven aan de linkerkant en de harde schijven in uw systeem aan de rechterkant zien. Gebruik je muis om van een back-up van links naar de gewenste bestemming station aan de rechterkant te slepen&neerzetten. U kunt, als je wilt, meerdere back-ups aan meerdere schijven toewijzen.

 10. Als u klaar bent met het maken van de selectie klik op "Volgende" om het herstel process te starten. Zodra het herstelproces voltooid is moet u uw computer opnieuw opstarten.

Ashampoo® 
Backup Rescue Disc

Over Ashampoo

gebruikers
20+ millions
per maand
500.000+ per maand
wereldwijd
In meer dan 160 landen
ervaring
Meer dan 22 jaar